Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București

Asociația Ferentari 2023

Status: Finantat

Doubling the Joy - inițiativă a Fundației Comunitare București și a ING Hubs România. Colegi din ING Hubs devin fundraiseri pentru o cauză aleasă. Compania dublează sumele strânse pentru a ajuta oameni în situații vulnerabile. 

[ Show more ]
100% Complete

40,064 RON

Sumă:

1

Galantomi:

143

Donații:

15,000 RON

Target:

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

RO: Asociația Ferentari și-a început activitatea în august 2020, iar până în prezent, a demarat cinci programe care sunt încă în desfășurare la Studiourile Ferentari.

Prin PlayHood, copiii și tinerii din Ferentari beneficiază de cursuri gratuite de teatru, ateliere de montaj video, producție audio, scriere creativă, storytelling și, esențial, activități personalizate de mentorat. Proiectul urmărește dezvoltarea abilităților de bază ca cititul, scrisul, gândirea critică, alături de educația digitală cu aplicabilitate în artele vizuale și ale spectacolului și include activități precum repetiții, mentorate, lecturi, cine festive și activități recreative. 'Primul Acasă' susține tineri adulți care se găsesc în ipostaza de a fi nevoiți să se întrețină singuri pentru prima dată.

'Meseria dă pâine' susține începutul în carieră a adolescenților și tinerilor adulți, care au absolvit cursuri profesionale de specializare și au beneficiat apoi de achiziționarea produselor necesare desfășurării meseriilor respective.

'Meserie, te halesc!' asigură hrana necesară zi de zi pentru tinerii care vor să participe la activitățile din cadrul Studiourilor Ferentari.

Site: https://asociatiaferentari.ro

ENG: The Ferentari Association began its activities in August 2020, and to date, it has launched five programs that are still ongoing at the Ferentari Studios.

Through PlayHood, children and young people from Ferentari benefit from free theater courses, video editing workshops, audio production, creative writing, storytelling, and, importantly, personalized mentoring activities. The project aims to develop basic skills such as reading, writing, critical thinking, along with digital education applicable to visual and performing arts. It includes activities such as rehearsals, mentoring, readings, festive dinners, and recreational activities. 'My First At Home' supports young adults who find themselves needing to support themselves for the first time.

'A Job Brings The Bread' supports teenagers and young adults who have completed professional specialization courses and have subsequently acquired the necessary tools for their respective trades to start a career.

'Job, I'll Eat You Up!' ensures daily food for young people who want to participate in activities at the Ferentari Studios.

Website: https://asociatiaferentari.ro