Fundația Comunitara București

Fundația Comunitara București

Contact

Fundația Comunitara București

Adresa: Calea Griviței nr. 26F,Sector 1, București 

Persoana de contact:

Ioana IORDACHE
Asistent granturi

0733 535 916
ioana@fundatiacomunitarabucuresti.ro

Denumire entitate non-profit: Fundaţia Comunitară Bucureşti
Cod de identificare fiscală: 29472532 
Cont bancar: RO66 BACX 0000 0006 8633 000

http://fundatiacomunitarabucuresti.ro/