All 4 One & One 4 All

 

Ana, Rodica, Tonia Andreea, Florin Fundația Comunitară București

100% Complete
15,556 RON
Sumă strânsă
10,000 RON
Target
55
Donații

ING dublează bucuria ✨ din nou! Ceea ce inseamna ca tu donezi, iar ING va dubla suma!

Anul acesta am ales sa ne unim fortele inca o data si să fim toti pentru unul si unul pentru toti, sustinand asociatia Niciodata Singur.

 

Asociația Niciodată Singur si-a asumat misiunea de a alina sentimentul de izolare și singurătate al vârstnicilor și este prezentă în viața a 300 de vârstnici care locuiesc singuri și a altor 600 din căminele de bătrâni din București, Pitești, Ploiești, Brăila, Iași, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Târgoviște. Concret, fiecare vârstnic înscris în program, are alocat un voluntar care îl vizitează, îl ascultă și îl sprijină. În plus, Niciodată Singur oferă fiecărui vârstnic înscris în program o excursie gratuită, mese de sărbătoare (Paște, Crăciun, Ziua Vârstnicului), ieșiri la teatre, muzee și alte activități. În 2022, pentru vârstnicii din București, a fost deschis Centrul de Socializare al Seniorilor, unde persoanele peste 65 de ani pot participa zilnic, gratuit, la activități de socializare, culturale, educative, distractive sau de îndemânare.

Stiati ca?

  • 1 din 4 vârstnici din mediul urban se confruntă cu un grad extrem de singurătate?
  • 3 din 10 vârstnici nu au cu cine să schimbe o vorbă sau pe cine să se poată baza la nevoie?
  • 1 din 4 vârstnici declară că are o stare proastă de sănătate fizică și mentală, accentuată de singurătate?
  • 1 din 2 vârstnici nu beneficiază de suficient sprijin din partea apropiaților și comunității?

Asociatia "Niciodata Singur" ofera:

Sprijin moral

Construirea unei relații de lungă durată între beneficiari și voluntari este primordială pentru organizația noastră. Sprijinul moral pe care voluntarii noștri îl oferă este esențial în diminuarea singurătății vârstnicilor. Vizitele săptămânale la domiciliu, convorbirile telefonice, participarea la diverse evenimente sau organizarea de activități regulate în căminele de bătrâni cresc calitatea vieții vârstnicilor, îi fac utili și îi ajută să se reintegreze în comunitate.

Sprijin practic

Voluntarii noștri încearcă să ușureze activitatea zilnică a vârstnicilor greu deplasabili prin ajutor practic. Ajutorul practic oferit de organizația noastră constă în ajutor la cumpărături, procurare de medicamente, însoțirea la medic, plata de facturi sau acompanierea vârstnicilor la evenimentele de grup organizate de asociație. De asemenea, prin parteneriatele pe care le avem, oferim sesiuni de informare medicală pentru problemele specifice vârstei a III-a.

Sprijin material

Pentru vârstnicii care se confruntă cu probleme financiare, organizația noastră oferă sprijin constant sau punctual, în funcție de nevoi. Câteva exemple ale metodei noastre de intervenție constau în oferirea de pachete cu alimente, ajutor cu lemne de foc pentru iarnă, produse medicale, produse igienico-sanitare sau chiar ajutor personalizat în bani. Ajutorul material este oferit în funcție de sponsorizările și donațiile primite de asociație.

 

ING is Doubling the joy again! Which means you donate and ING will double the amount! This year we chose to unite our forces one more time and to be All 4 One & One 4 All, supporting the Never Alone association.

 

“Never Alone” association has undertaken the mission of alleviating the feeling of isolation and loneliness of the elderly and is present in the lives of 300 elderly people who live alone and another 600 in nursing homes in Bucharest, Pitesti, Ploiesti, Brăila, Iasi, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov and Târgoviște. Specifically, each elderly person enrolled in the program is assigned a volunteer who visits, listens and supports him. In addition, Never Alone offers every senior enrolled in the program a free trip, holiday meals (Easter, Christmas, Senior Day), outings to theaters, museums and other activities. In 2022, the Socialization Center for Seniors was opened for the elderly in Bucharest, where people over 65 can participate daily, free of charge, in socialization, cultural, educational, fun or skill activities.

Did you know that?

  • 1 out of 4 elderly people in the urban environment face an extreme degree of loneliness
  • 3 out of 10 elderly people have no one to talk to or rely on when needed
  • 1 out of 4 elderly people report poor physical and mental health, exacerbated by loneliness
  • 1 out of 2 elderly people do not benefit from sufficient support from relatives and the community

“Never Alone” association is offering:

Moral support

Building a long-lasting relationship between beneficiaries and volunteers is paramount to our organization. The moral support that our volunteers provide is essential in reducing the loneliness of the elderly. Weekly home visits, phone calls, participation in various events or the organization of regulated activity in nursing homes increase the quality of life of the elderly, make them useful and help them reintegrate into the community.

Practical support

Our volunteers seek to facilitate the daily activity of the elderly with difficulty moving through practical help. The practical help offered by our organization consists of help with shopping, procurement of medicines, accompanying to the doctor, paying bills or accompanying the elderly to group events organized by the association. Also, through the partnerships we have, we offer medical information sessions for problems specific to age III.

Material support

For seniors facing financial problems, our organization offers constant or one-off support, depending on the needs. Some examples of our intervention methods consist of providing food parcels, help with winter firewood, medical products, hygiene products or even personalized monetary help. The material aid is provided depending on the sponsorships and donations received by the association.

 

So let’s be all for one and one for all and support this good cause with a donation!

 

https://niciodatasingur.ro/


Recomandă-le prietenilor această campanie.

în beneficiul

De unsprezece ani, lucrăm în București - un oraș aglomerat, cu multe probleme, dar și cu multe idei despre cum ar putea fi mai bine. 

Doubling the Joy - inițiativă a Fundației Comunitare București și a ING Hubs România. Colegi din ING Hubs devin fundraiseri pentru o cauză aleasă. Compania dublează sumele strânse pentru a ajuta oameni în situații vulnerabile. 

Doubling the Joy este o inițiativă a Fundației Comunitare București și a ING Hubs România. În cadrul ei, colegi din ING Hubs se transformă în fundraiseri pentru o cauză pe care o susțin. Compania dublează sumele strânse pentru a ajuta mai mulți oameni în situații vulnerabile.

 

55 Donații

Sincere felicitări! You’ve worked hard and it shows.
29 Dec 2023

Anonymous

100 RON
la cat mai multe zambete 🤗💕
19 Dec 2023

Anonymous

150 RON
19 Dec 2023
18 Dec 2023

Anonymous

75 RON
18 Dec 2023
18 Dec 2023

Anonymous

400 RON
17 Dec 2023
13 Dec 2023

Anonymous

100 RON
13 Dec 2023

Anonymous

103 RON
12 Dec 2023
150 RON
12 Dec 2023

Anonymous

150 RON
12 Dec 2023
11 Dec 2023

Anonymous

500 RON
10 Dec 2023

Anonymous

150 RON
08 Dec 2023

Anonymous

150 RON
08 Dec 2023
100 RON
07 Dec 2023
07 Dec 2023

Anonymous

30 RON
07 Dec 2023

Anonymous

100 RON
07 Dec 2023
07 Dec 2023
06 Dec 2023
06 Dec 2023

Anonymous

30 RON
05 Dec 2023

Anonymous

100 RON
05 Dec 2023
04 Dec 2023

Anonymous

150 RON
Cu dragoste!
04 Dec 2023

Anonymous

100 RON
30 Nov 2023

Anonymous

316 RON
Sărbători fericite!
29 Nov 2023

Anonymous

30 RON
29 Nov 2023